Melden initiatief / Indienen stukken watertoets

In bestemmingsplannen is aangegeven wanneer advies van Delfland nodig is. Dit betreft met name omgevingsvergunningen voor het bouwen in de waterkering. Graag deze adviesvragen indienen via het OLO (Omgevingsloket Online). Deze adviesvragen worden behandeld door de afdeling Regulering en Planadvisering (RPA), loket@hhdelfland.nl of 015-260 8108.

Gegevens aanmelding

Velden met een * zijn verplicht


herhaling, ter controle

Gegevens plan


adres of meest nabij gelegen adres


NEN3610ID: “NL.IMRO” gevolgd door unieke identificatiecode

Bijlagen

Or drop files here

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙